• 465,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • گنجایش : 32 فوت
  • رنگ : سفید, سیلور
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  • آبسردکن: : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  بیشتر +
 • 192,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز نیمه اتوماتیک(منبع آب): : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • گنجایش : 19 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  بیشتر +
 • 335,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • گنجایش : 32 فوت
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  • هوم بار : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • فیلتر تصفیه آب : دارد
  • انجاد سریع : دارد
  بیشتر +
 • 472,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • گنجایش : 34 فوت
  • آبسردکن: : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • فیلتر تصفیه آب : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  بیشتر +
 • 289,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • گنجایش : 27 فوت
  • آبسردکن: : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • فیلتر تصفیه آب : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  بیشتر +
 • 437,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • گنجایش : 32 فوت
  • آبسردکن: : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • فیلتر تصفیه آب : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  بیشتر +
 • 395,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • گنجایش : 35 فوت
  • آبسردکن: : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • فیلتر تصفیه آب : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  بیشتر +
 • 305,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • گنجایش : 27 فوت
  • آبسردکن: : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • فیلتر تصفیه آب : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  بیشتر +