• 149,500,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 8کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • صفحه نمایش : دارد
  • تعداد برنامه : 14برنامه
  • سیستم ضدچروک : دارد
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : داری درب اضافه برای افزودن لباس
  بیشتر +
 • 147,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 8کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • تعداد برنامه : 14برنامه
  • صفحه نمایش : دارد
  • نوع موتور : دایرکت دراید(گیربکسی)
  • قفل کوک: : دارد
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • حباب ساز : دارد
  • سیستم ضدچروک : دارد
  • رتبه انرژی : A+++
  بیشتر +
 • 148,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 9کیلوگرم
  • نوع موتور : دایرکت دراید(گیربکسی)
  • چرخش موتور : 1400دور در دقیقه
  • رنگ : سفید, سیلور
  • تعداد برنامه : 16برنامه
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • حباب ساز : دارد
  • رتبه انرژی : A+++
  • صفحه نمایش : دارد
  • سیستم ضدچروک : دارد
  بیشتر +
 • 140,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 8کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • تعداد برنامه : 14برنامه
  • صفحه نمایش : دارد
  • نوع موتور : دایرکت دراید(گیربکسی)
  • قفل کوک: : دارد
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • سیستم ضدچروک : دارد
  • رتبه انرژی : A+++
  بیشتر +
 • 126,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 9کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • نوع موتور : تسمه ای
  • چرخش موتور : 1400دور در دقیقه
  • تعداد برنامه : 16برنامه
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • رتبه انرژی : A+++
  • قفل کوک: : دارد
  • صفحه نمایش : دارد
  بیشتر +
 • 121,500,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 9کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • صفحه نمایش : دارد
  • نوع موتور : تسمه ای
  • تعداد برنامه : 16برنامه
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • ابعاد : 850*600*mm500
  • وزن : 80KG
  • رتبه انرژی : A+++
  بیشتر +
 • 118,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 8کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • صفحه نمایش : دارد
  • نوع موتور : تسمه ای
  • تعداد برنامه : 16برنامه
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • ابعاد : 850*600*mm500
  • وزن : 80KG
  • رتبه انرژی : A++
  بیشتر +
 • 119,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 8کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • نوع موتور : تسمه ای
  • چرخش موتور : 1400دور در دقیقه
  • تعداد برنامه : 16برنامه
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • رتبه انرژی : A+++
  • قفل کوک: : دارد
  • صفحه نمایش : دارد
  بیشتر +
 • 115,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 7کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • نوع موتور : تسمه ای
  • چرخش موتور : 1400دور در دقیقه
  • تعداد برنامه : 16برنامه
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • رتبه انرژی : A+++
  • قفل کوک: : دارد
  • صفحه نمایش : دارد
  بیشتر +
 • 108,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 7کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • صفحه نمایش : دارد
  • نوع موتور : تسمه ای
  • تعداد برنامه : 16برنامه
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • ابعاد : mm850*600*500
  • وزن : 80KG
  • رتبه انرژی : A++
  بیشتر +
 • 93,500,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 7کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • صفحه نمایش : دارد
  • نوع موتور : تسمه ای
  • تعداد برنامه : 12برنامه
  • قابلیت اضافه کردن لباس هنگام شست وشو : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • ابعاد : mm850*600*500
  • وزن : 80KG
  • رتبه انرژی : A++
  بیشتر +
 • 73,500,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 7کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • چرخش موتور : 1000دور دردقیقه
  • قفل کوک: : دارد
  • تعداد برنامه : 15برنامه
  بیشتر +
 • 62,950,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • ظرفیت دیگ : 5کیلوگرم
  • رنگ : سفید, سیلور
  • نوع موتور : تسمه ای
  • چرخش موتور : 700دور در دقیقه
  • تعداد برنامه : 16برنامه
  • قفل کوک: : دارد
  • صفحه نمایش : دارد
  بیشتر +