• 118,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید چرمی, سیلور
  • هوم بار : ندارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • گنجایش : 17فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  بیشتر +
 • 120,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید چرمی, سیلور
  • آبسردکن: : ندارد
  • هوم بار : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • قفل کوک: : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • گنجایش : 17فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  بیشتر +
 • 157,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سفید چرمی, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • گنجایش : 27 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • یخساز نیمه اتوماتیک(منبع آب): : دارد
  • یخساز اتوماتیک : ندارد
  بیشتر +
 • 35,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  بیشتر +
 • 167,500,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : تیتان, سفید چرمی
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  • گنجایش : 27 فوت
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • فیلتر تصفیه آب : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  بیشتر +
 • 122,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • انجاد سریع : ندارد
  • گنجایش : 15 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • یخساز نیمه اتوماتیک(منبع آب): : دارد
  • یخساز اتوماتیک : ندارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • فیلتر تصفیه آب : ندارد
  بیشتر +
 • 164,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • گنجایش : 23 فوت
  • گردش هوای داخلی : دارد
  بیشتر +
 • 123,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید چرمی, سیلور
  • هوم بار : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • گنجایش : 17فوت
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  بیشتر +