• 274,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید چرمی, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • گنجایش : 34 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • قفل کوک: : دارد
  • هوم بار : دارد
  بیشتر +
 • 218,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید چرمی, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • گنجایش : 34 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • قفل کوک: : دارد
  • هوم بار : دارد
  بیشتر +
 • 189,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز نیمه اتوماتیک(منبع آب): : دارد
  • گنجایش : 42 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  بیشتر +
 • 276,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • فیلتر تصفیه آب : دارد
  بیشتر +
 • 262,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • گنجایش : 30 فوت
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز نیمه اتوماتیک(منبع آب): : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  بیشتر +
 • 445,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز نیمه اتوماتیک(منبع آب): : دارد
  • گنجایش : 20 فوت
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  بیشتر +
 • 238,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید چرمی, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • گنجایش : 34 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • قفل کوک: : دارد
  • هوم بار : دارد
  بیشتر +
 • 177,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • گنجایش : 15 فوت
  • آبسردکن: : دارد
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • قفل کوک: : دارد
  بیشتر +
 • 348,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سیلور
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • فیلتر تصفیه آب : دارد
  • گنجایش : 20 فوت
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  • اخطار باز ماندن در : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  بیشتر +
 • 221,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سفید چرمی, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • گنجایش : 20 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • یخساز نیمه اتوماتیک(منبع آب): : دارد
  بیشتر +
 • 247,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سفید چرمی, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • گنجایش : 20 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • موتور اینورتر : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  • یخساز اتوماتیک : دارد
  بیشتر +
 • 229,000,000 ریال
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, سفید چرمی, سیلور
  • آبسردکن: : دارد
  • گنجایش : 20 فوت
  • نوع مقاومت در برابر برفک : بدون برفک
  • موتور اینورتر : دارد
  • یخساز نیمه اتوماتیک(منبع آب): : دارد
  • گردش هوای داخلی : دارد
  بیشتر +